Чиптунинг – въпроси и отговори!

Въпрос: Какво е чип-тунинг?

Отговор: За да се отговори на този въпрос трябва да имате известни познания за това, как работят съвременните двигатели. Моторите на повечето автомобили произведени през последните 15 години се управляват в различна степен от електронен контролен блок (ECU – Engine Control Unit), който се грижи основно за прецизното подаване на горивото и момента на запалване, а в зависимост от конструкцията на двигателя и за редица други неща – управление налягането на турбината, отварянето на дроселовата клапа в съответсвие с позицията на педала за газта и др. В паметта на този електронен блок са записани инструкции, които се изпълняват при определени условия. Например при определени обороти на двигателя и позиция на педала за газта, компютърът подава точно определено количество гориво и предварение на запалването. Управляващите блокове на някои коли взимат предвид и редица други външни фактори – показанията на ламбда сондата, която следи за качеството на изгаряната горивна смес; дебитомера, който отчита обема въздух преминал за единица време през въздушния филтър и др.

Чип-тунингът се изразява в оптимизиране на заводските програми с цел повишаване на мощността и въртящият момент на двигателя в определени безопасни граници.

Въпрос: Защо производителите на коли не ги правят по-мощни, след като това може да стане толкова лесно с чип-тунинг?

Отговор: Има редица причини, поради които производителите на автомобили подхождат консервативно по отношение на програмирането на електронните блокове за управление:

Надеждност – употребата на некачествено гориво или моторно масло може да доведе до сериозни механични повреди по двигателя. Производителите нямат гаранция, че всеки един от стотиците хиляди собственици на дадения модел автомобил винаги ще кара с добро гориво и смазочни материали. Това е така, най-малкото, защото горивата и лубрикантите в различните държави имат сериозни разлики в качеството. Поради тази причина заводското програмиране далеч не е оптимално като съотношение въздух/гориво и като предварение на запалването с цел застраховка в случай на употреба на некачествено гориво или моторно масло.

Маркетингови причини – често пъти мощността на даден двигател е ограничена, за да може даденият модел автомобил да попадне в по-ниска данъчна или застрахователна група. Един пример – една от последните версии на двигателя 1.8 Турбо на Ауди е с мощност 163к.с. (120kW) – това е границата над която в редица държави се заплаща акциз и крайната цена на автомобила може да се повиши с 20% само заради няколко конски сили. Същият този двигател, без почти никакви механични разлики влияещи на мощността съществува във версии 180к.с. и 210к.с. Разликата при по-мощните му събратя отново е в програмирането на компютъра на мотора. С други думи в момента самите производители имат масова практика да правят “чип-тунинг”, с тази разлика, че подбудите им не са технологични – за тях това е мощно маркетингово оръжие, чрез което позиционират автомобилите си максимално добре срещу тези на конкуренцията си без да им се налага да ги препроектират.

Екология / Икономия на гориво – Съвременните двигатели трябва да отговарят на все по-строги екологични норми. Повишаването на мощността често води до известно увеличаване на отделяните вредни емисии, а в някои случаи и до повишаване разхода на гориво. По отношение а разхода на гориво ще намерите по-подробна информация по-долу.

Въпрос: Моят двигател е модифициран – ще може ли чрез чип-тунинг да използвам максимално добре направените механични подобрения?

Отговор: Отговорът на този въпрос е много важен – стандартният чип-тунинг е предназначен за оригинални НЕМОДИФИЦИРАНИ двигатели. Стандартните чипове съдържат софтуер, който е настроен да управлява заводския двигател. Механичните промени или настройки по един стандартен двигател водят до промяна на параметрите на неговата работа и НАЛАГАТ създаването на индивидуална програма, съобразена с променената хардуерна конфигурация. Дори минални модификации като смяна на разпределителните валове, смяна на инжекторите или увеличаване налягането на горивото водят до множество разлики в работата на мотора, които в комбинация със стандартен чип-тунинг могат да доведат до СЕРИОЗНИ ПОВРЕДИ. Основният извод е: За всяка конкретна хардуерна конфигурация и механична модификация по двигателя и изпускателната система е необходим индивидуален софтуер.

Въпрос: Моят двигател вече е “на километри” и напоследък колата не върви много добре. Не е ли добра идея да й направя чип-тунинг за да тръгне добре отново?

Отговор: Краткият отговор е “НЕ”. Чип-тунингът не е лекарство за износени или “уморени” двигатели, което може да ги “вдигне крака”. Най-лесното сравнение е с лекарството “Виагра” – “вдига”, но ако имаш слабо сърце можеш да получиш инфаркт ;-) . Ако чувствате, че вашият двигател не се представя добре или, че колата не върви “както преди”, първо трябва да бъдат диагностицирани и решени проблемите, едва след което може да се мисли за чип-тунинг. Един прост пример – ако колата не върви на високи обороти, “тъпче” и “не се развърта както преди” причината може да е много тривиална – горивната помпа е износена, не достига гориво и колата е “спъната” – инсталирането на чип може да обедни горивната смес или да вдигне налягането на турбото (ако има такова), в следствие на което двигателят да се счупи. Това е една от причините да се направи необходимата компютърна диагностика на автомобила преди и след чип тунинга. Ако при предварителното диагностициране се окаже, че колата не се представя добре и не може да постигне резултати близки до заводските, то първо трябва да бъде открит проблемът, след което да се премине към чип-тунинг.

Въпрос: С колко конски сили се повишава мощността само с чип-тунинг?

Отговор: Този въпрос няма абсолютно еднозначен отговор. Зависи от конкретната конструкция на двигателя, типа на електрониката, която го управлява и редица други фактори.

При атмосферните двигатели може да се постигне увеличаване на мощността от 5% до 10% без механични подобрения по двигателя. При трубо-моторите увеличението може да достигне до 30%.

Трябва да се има предвид, че не съществуват два напълно еднакви двигателя, дори при излизането им от поточната линия. Общото техническо състояние на двигателя, степента на износване, километрите и др. оказват влияние. Нов двигател, който е в перфектно състояние и няма никакво механично износване би постигнал по-добри резултати при чип-тунинг от двигател, който не е напълно технически изправен или е на 200 000 км. Често износените двигатели не могат да постигнат и заводско-предписаните показатели.

Въпрос: Увеличава ли чип-тунингът разхода на гориво?

Отговор: В повечето случаи разходът на гориво при нормален стил на каране намалява. Ако стилът ви на каране е спортен и педалът на газта се държи винаги натиснат докрай, чип-тунингът може да увеличи средния разход на гориво.

Повишаването на мощността се постига чрез изгарянето на повече въздух и гориво и/или чрез постигане на по-ефективно изгаряне. За да се оптимизира процесът на горене, често пъти чип-тунингът “обеднява” горивната смес, а предварението на запалването се оптимизира. Като следствие съотношението въздух/гориво се увеличава или с други думи, в определени моменти, двигателят гори повече въздух и по-малко гориво. Освен това, повечето мощност означава, че не се налага педалът на газта да се натиска толкова много, за да върви колата. Разбира се, обедняването на сместта се прави само в някои случаи и в стриктни граници, само когато по една или друга причина заводските параметри осигуряват твърде богата смес. Прекомерното обедняване на горивната смес води до влошаване на постиженията на двигателя и може да предизвика сериозни повреди!

Въпрос: Опасен ли е чип-тунингът за двигателя на колата, намалява ли се ресурсът му?

Отговор: Чип-тунингът е безопасен за двигателя, тъй като не променя драстично работните му параметри. При увеличаване на мощността ресурсът на двигателя винаги намалява обратно пропорционално на вдигането на мощността. Зависимостта в никакъв случай не е линейна и при минимална модификация, каквато е чип-тунингът, ресурсът се намалява незначително.Обърнете внимание на някои от въпросите по-горе – има сценарии при които чип-тунингът може да е опасен – когато двигателят има сериозни проблеми или когато по него са извършвани механични модификации.

About chip-tuning