Диностенд измервания – „НА КОЛЕЛАТА“(WHP) ИЛИ „НА ДВИГАТЕЛЯ“(BHP) …..

Популярна практика в днешни дни е да се използват дино резултати (дино графики) на различни автомобили, за да се сравняват техните възможности, потенциалните ускорения и различните режими на експлоатация.

измерване на дино

В Интернет е пълно с повече или по-малко точни резултати на автомобили измерени на различни динамометри. В повечето случаи, тези резултати са сравними поне според използваните при измерването стандарти(фактори) – ( SAE, DIN, ISO и др.), но болезнен факт е, че те са широко несравними между различните континенти: в Америка се предпочита да се измерва мощността „на колелата“ (WHP) , докато в Европа се залага на измерване на мощността „на двигателя“(BHP). Има много сложни методи на “преизчисляване” на една енергия в друга. Някои привърженици на простите и първични методи просто предлагат да се добави 20% към резултата на мощността измерена „ на колелата“ , за да се пресметне мощността “на двигателя“.

МОЩНОСТ ИЗМЕРЕНА „НА КОЛЕЛАТА“(WHP):
Ако трябва да бъдам честни – дори най-напредналите и добре аргументирани от гледна точка на физиката методи, пропадат с една проста истина – мощността измерена „на колелата“ зависи от много променливи фактори като например – типа гуми, предавателно число на скоростна кутия и диференциал, налягането в гумите, теглото на автомобила, и най-накрая и от метода на привързване на автомобила към динамометъра .
Силата на захващане на колата към динамометъра неизбежно деформира гумата и има пряко влияние върху триенето между гумите и ролера на диното. По този начин – особено за автомобили с меки гуми (зимни гуми, сликове и т.н.), с един зъб повече стягане на тресчотката на коланите може да доведе до разлика от около 5% при измерване мощността „на колелата“. Заедно със съпътстващото колебание на налягането в гумата (поради увеличено триене и промяната на температурата на гумата) дори две измервания са трудно съпоставими, като дори шарката на гумата може да повлияе на крайния дино резултат до 3% , и то при положение, че размера, диаметъра и теглото са непроменени. Това е особено видимо ако се сравнят две измервания „на колелата“ – веднъж със зимни и веднъж с летни гуми.
Съпротивлението и триенето на различните въртящи се части също варира от кола до кола. Това зависи от вида на използваните масла и греси, от възрастта и общото износване на двигателя и трансмисията, както и от други подобни непредвидими фактори.
Измерваната мощност „на колелата“ ще бъде повлияна от всичко това, като не съществува метод за точно предсказване на мащаба на това изкривяване.

МОЩНОСТ ИЗМЕРЕНА „НА ДВИГАТЕЛЯ“(BHP) …..
Другия тип измерване на мощността „на двигателя“(BHP) – решава до голяма степен всички гореописани проблеми чрез доказано ефективния метод на измерване и изчисляване с голяма точност на загубите от триенето в трансмисията, както и на създаваното съпротивление между гумите и ролера на диното. Всички съвременни и модерни европейски динамометри вече предлагат опцията – измерване с голяма точност на мощността „на двигателя“ .
За да е възможно точното измерване и изчисляване на мощността „на двигателя“ се преминава през две фази по време на измерването – първо се измерва силата на автомобила при неговото ускорение върху ролерите на динамометъра, след което, докато автомобила спира върху диното, се измерват и изчисляват загубите. По този начин на измерването почти не влияят фактори като размер на гуми, трансмисии с различно съпротивление и други подобни променливи, което прави резултът измерен чрез метода „на двигателя“ доста по-надежден и съпоставим.

Като заключение можем да кажем, че измерването на мощността „на двигателя“ е безспорно по-надежден и по-подходящ метод, отколкото да се използва един корекционен фактор за едно, втори фактор за друго или да се добавят например 1,5% допълнително, ако колата работи с по-тънко масло, и накрая да видим три различни абсолютно несъпоставими резултати измерени на различни WHP динамометри.
Като в същото време няма никакъв проблем за един съвременен динамометър(Европейски стил) да измери и мощността „на колелата“. Така че методът на измерването на мощността „на двигателя“ , може да бъде наречен един вид полезна допълнителна опция на измерването тип „на колелата“, която опция дава един доста по-прецизен, по-реален и съпоставим краен резултат.

А когато става въпрос за чип тунинг или настройване на автомобил с модифициран двигател – задължително е да се потърси услугата на фирма, която разполага с диностенд, оборудван с необходимите допълнителни сензори за измерване качеството на горивовъздушната смес, налягането на турбото и т.н.

Статията е предоставена от:Чиптунинг-БГ

About chip-tuning