Нитро системи – често задавани въпроси….

 • Как работи нитро системата ?

  Азотният оксид се състои от 2 молекули азот и 1 молекула кислород - има две състояния – газообразно и течно. Когато се компресира в бутилката, нитрооксидът е в течно състояние, но когато се инжектира в системата за всмукване на въздух на двигателя – преминава в газообразно.

  По време на процеса на горене, нитрооксидът се разпада и освобождава кислород. Този допълнителен кислород създава допълнителна мощност, тъй като дава възможност за изгаряне на повече гориво. Азотът действа, за да буферира увеличеното налягане в цилиндрите, като спомага да се контролира процеса на горене. Азотът също така има огромен охлаждащ ефект, като намалява температурата на входящия въздух.

 • Защо да използвам азот, а не турбо или компресор?

  Азотът(нитрооксидът) е икономически най-ефективният “power-adder”. На много по-ниска цена от сложната и скъпа инсталация на турбо или компресорна система, можете да произведете сравнително неограничен обем конски сили със същият краен ефект. Азотът може да бъде изключително изгоден, защото се използва само когато искате и когато е необходимо, а не като турбото през цялото време на работа на двигателя.

  Относно финансовата ефективност на нитро системата – никоя друга система добавяща двигателна мощност не е по финансово изгодна от нитро системата в съотношението “конски сили/пари”.

 • Каква е разликата между “мокра”WET нитро система и “суха”DRY нитро система и коя е по-добра?

  “Мократа” азотна система инжектира едновременно гориво + азот, докато сухата система инжектира само азот.

  Нито една от двете системи не е по-добра или по-бърза от другата – въпрос на специфика на двигателя и настройки. За дизелови автомобили обикновено се използва “суха” нитро система – инжектира се само азот, а допълнителното гориво се подава, чрез промяна на настройките на дизеловата горивна система.

 • Какво означава 100, 200, 300…шот (shot).

  “Shot” е жаргон за количеството конски сили, произвеждани от системата. Нитро система с настройки за 100 шот -  произвежда около +100 конски сили над заводската мощност на автомобила. Разбира се това е валидно само при правилната инсталация и настройка на системата !

 • Може ли да се използва нитро система при двигатели с турбо или компресор?

  Да! При турбо приложения турбо-лагът може напълно да бъде елиминиран с добавяне на азотна система. Също така турбото компресира входящия въздух, като по този начин го нагрява – с инжектирането на азот се постига и друг ефект -  намаляване на температурата на входящия въздух, което също води до повече двигателна мощност.

 • Вреден ли е нитрооксидът за двигателя на автомобила?

  Не! Подобно на всяко подобрение на производителността на двигателя(тунинг), правилното инсталиране и настройка на нитро системата е от решаващо значение. Ако инсталацията е извършена правилно и са направени необходимите и правилни настройки и чип тунинг на автомобила, няма да пожертвате издръжливостта и надеждността на двигателя.

  Не е проблем използването на нитро система при автомобили със стандартен немодифициран двигател – тук от изключителна важност са правилните настройки на системата и правилния подбор на нитро шота.  Добро правило, което трябва да се следва -  да не се надвишава 50% увеличение на мощността спрямо заводската мощност на автомобила.

  Например  4 цилиндрови двигатели със среден обем обикновено позволяват да се добавят допълнително 40-75 к.с., двигатели с 6 цилиндъра обикновено работят добре между 75-120к.с. допълнителна мощност и т.н.

 • Нитро системата увеличава ли температурата в цилиндрите ?

  Да – тъй като чрез нитро системата се изгаря по-голямо количество гориво. Нивата на температурата в цилиндрите също така зависи от настройките на нитро системата и правилния подбор на нитро шота !

 • Трябва ли да модифицирам горивната си система, за да използвам азотен оксид?

  По-голямата част от заводските горивни помпи ще се справят с по-малки азотни шотове.

  Но задължително преди инсталиране на нитро системата трябва да се уверите, че горивната ви помпа може да изпомпва достатъчно гориво както към горивната система на автомобила, така и да може да се справи с допълнителното количество гориво, необходимо за захранване на нитро системата при пълна газ.

  Ако дебита на горивната помпа е недостатъчен – необходимо е да се замени с такава с по-голям дебит или да се създаде допълнителна паралелна горивна система с отделна горивна помпа, която да захранва само нитро системата.

 • За какъв вид автомобили са предназначени нитро системите ?

  Нитро системите са предназначени за употреба за автомобили, които се използват за спортни цели. Не се препоръчва използването на нитро системи на автомобили по пътната мрежа.

Онлайн магазин за нитро системи и компоненти – www.nitro-power.com

About chip-tuning